Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2010

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Η σύγχρονη μορφή της οικονομικοπολιτικής εξουσίας, είναι η τεχνολογική παγκοσμιοποιη
μένη δημοκρατία. Αυτή αποτελεί μια ενότητα ανάμεσα στις οικονομικές και πολιτικές πλευρές της φιλελεύθερης δημοκρατίας.Εξετάζοντας το θέμα με καθαρά ρεαλιστική ματιά, χωρίς τις "καντρίλιες" των κατασκευασμένων επιχειρημάτων, διαπιστώνουμε την επικράτη
ση μεγάλων οργανωμένων οικονομικών συνόλων, που έχουν σαν αποτέλεσμα τη γένεση μιας σύγχρονης ολιγαρχίας. Η αλματώδης πρόοδος της τεχνολογίας, οδηγεί στη δημιουργία γιγαντιαίων επιχειρήσεων πολυεθνικής μορφής. Σαν αποτέλεσμα, έχουμε τη δημιουργία μεγάλων κομμάτων, όχι όμως πολιτών, αλλά μαζών, χωρίς καθορισμένη ιδεολογία και αρχές, καθώς και σε ισχυρά κατευθυνόμενα συνδικάτα. Με αυτά τα εργαλεία η σύγχρονη ολιγαρχία κατορθώνει να καθιστά το κράτος όργανό της, πολύ περισσότερο από ποτέ.
Η σύγχρονη οικονομική ολιγαρχία κυριαρχεί πάνω στους πολιτικούς, τους διοικητικούς λειτουργούς και στους τοπικούς άρχοντες. Ταυτόχρονα ελέγχει τις λαικές μάζες με την προβολή της εικονικής πραγματικότητα που εκπέμπουν τα ελεγχόμενα ΜΜΕ. Τα ατελείωτα λουτρά ηλιθιότητα και χυδαιότητας που εκπέμπουν τα μέσα αποτελούν το ασφαλέστερο μέσο αποπροσανατολισμού και χειραγώγησης των "πολιτών", που ήδη τους έχουν μετατρέ
ψει, σε απονευρωμένους και άβουλους υπηκόους τους.